Trung tâm truyền thông và Quan hệ công chúng xây dựng 38 video giới thiệu các ngành tuyển sinh đại học năm 2020

Nằm trong chuỗi các hoạt động phục vụ công tác tuyển sinh của Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trung tâm Truyền thông và Quan hệ công chúng đã xây dựng 38 video giới thiệu các ngành tuyển sinh đại học năm 2020.

Xây dựng kịch bản và dựng video giới thiệu các ngành tuyển sinh được Trung tâm triển khai từ năm 2019 nhằm đổi mới cách thức tuyên truyền, quảng bá về các ngành học. Điều này đã mang lại hiệu quả cao, đồng thời giúp quí vị phụ huynh, học sinh tiếp cận những hình ảnh trực tiếp, thông tin đầy đủ, đa dạng, phong phú về các ngành học của Nhà trường.

Trung tâm truyền thông và Quan hệ công chúng xây dựng 38 video giới thiệu các ngành tuyển sinh đại học năm 2020

Ảnh chụp màn hình video giới thiệu ngành Tài chính - ngân hàng của Đại học Công nghiệp Hà Nội

Mỗi video dài khoảng 3 - 5 phút, giới thiệu đầy đủ về 38 ngành đào tạo đại học chính quy của trường, từ cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên giảng dạy, nội dung chương trình học, cùng cơ hội nghề nghiệp, mức thu nhập khi ra trường của ngành học đó.

Trung tâm truyền thông và Quan hệ công chúng xây dựng 38 video giới thiệu các ngành tuyển sinh đại học năm 2020

Video giới thiệu ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí

38 video được đăng tải trên website, kênh Youtube và fanpage tại địa chỉ:

1. http://www.haui.edu.vn;

2. http://www.youtube.com/hauitv

3. http://www.facebook.com/tuyensinh.haui

4. http://www.facebook.com/dtnhsvhaui/

Các video giới thiệu ngành học được sử dụng hiệu quả, phục vụ công tác truyền thông của nhà trường, như phát tại Ngày hội tuyển sinh, phát trong chương trình tư vấn tuyển sinh trực tuyến và làm tư liệu cho từng khoa giới thiệu các ngành học của đơn vị mình.

  • Thứ Hai, 13:31 06/07/2020