Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 2 nhà A7 - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Số 298 Đường Cầu Diễn, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.