Nhận diện thương hiệu Logo HaUI

Logo Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Nhận diện thương hiệu Logo HaUI

Hệ màu logo:Nhận diện thương hiệu Logo HaUILogo dọc:

Nhận diện thương hiệu Logo HaUILogo ngang:

Nhận diện thương hiệu Logo HaUILogo phụ:

Nhận diện thương hiệu Logo HaUI

  • Thứ Hai, 10:53 18/02/2019

Tags: